Interactions

February 2, 2008

Chúc bạn yêu!

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 2:31 pm

8.gif 

Chúc bạn yêu 

Đong cho đầy hạnh phúc 

Gói cho trọn lộc tài 

Giữ cho mãi an khang 

Thắt cho chặt phú quý 

Cùng chúc nhau như ý 

Cho năm mới bình an 

HAPPY NEW YEAR !!!

bb026.gif

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: