Interactions

November 15, 2007

Đừng đợi…

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 5:36 am

fruit-marked.jpg 

 

     Đừng đợi  nhìn thấy một nụ cười rồi mới cười lại.
     Đừng đợi đến khi được yêu rồi mới yêu lại.
     Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của lòng nhân ái.
     Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới làm việc.
     Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ.
     Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới đứng lên.
     Đừng đợi đến khi có thời gian mới rèn luyện bản thân.
     Đừng đợi đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi.
     Đừng đợi vì  bạn sẽ không biết phải đợi đến bao giờ.

(Messenger)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: