Interactions

September 2, 2007

Tỏ tình

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 2:13 am

     Cà lăm khi tỏ tình là điều tối kỵ, vì nó có thể dẫn đến những hiểu lầm tai hại như câu chuyện sau đây: “Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói: – Em có biết rằng anh… yêu… yêu… em em không? – Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!! Chàng trai luống cuống: – Không… không phải, ý anh muốn nói là… anh anh… yêu… em… – Vậy thì để anh ta nói với em… – Không, không phải… anh muốn nói là… anh… yêu… em… em… – Vậy thì anh đi mà nói với nó… Chàng trai bực bội với giọng khó chịu… – Trời ơi là trời, không phải thế… anh muốn nói rằng… anh anh… yêu… em em…. Cô gái cáu gắt: – Vậy thì để anh ta đi nói với nó…”. Hy vọng bạn khi tỏ tình sẽ không rơi vào tình huống dở khóc dở cười này!

(Anh Bồ Câu – Thanh Niên)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: