Interactions

August 2, 2007

Hình như là…

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 6:35 am

MC Quốc Bình

                              Hình như chiếc lá
                              Rơi nhẹ ngoài hiên
                              Hình như em đến
                              Bước thu êm đềm
                              Nụ cười như nắng
                              Rớt lại bên song
                              Để ta bỗng thấy
                              Xốn xang trong lòng
                              Hình như nỗi nhớ
                              Len nhẹ tim ta
                              Để ta bỗng thấy
                              Ta… Hình như là.

(Mực Tím) 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: