Interactions

July 10, 2007

Just because I love you

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 2:37 am

Vì em yêu anh

Langston Hughes (Mỹ)

Bởi vì em đã yêu anh
Nên em xa thuở yên lành bấy lâu
Hồn em rực rỡ sắc màu
Tựa như cánh bướm bay vào trời xanh
Cũng vì em đã yêu anh
Nên bao yêu dấu hóa thành nhớ thương
Tim em như chiếc lá dương
Run lên xao xuyến bên đường anh qua.

Vũ Anh Tuấn dịch
(Giải nhất cuộc thi dịch thơ của Báo Sinh viên Việt Nam năm 2001)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: