Interactions

June 20, 2007

Tôi yêu em

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 2:47 pm

Puskin 

          Tôi yêu em đến nay chừng có thể
          Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
          Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
          Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
          Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
          Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
          Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
          Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

                                                               Thúy Toàn dịch
                                              (Văn học 11, NXBGD, 2001)

          “Я вас любил: любовь еще, быть может.
          В душе моей угасла не совсем.
          Но пусть она вас больше не тревожит.
          Я не хочу печалить вас ничем.
          Я вас любил безмолвно, безнадежно.
          То робостью, то ревностью томим.
          Я вас любил так искренно, так нежно.
          Как дай вам бог любимой быть другим”

          I love you, till now possibly
          My heart’s flame has not fade away
          But let you be unpleasant no longer
          Or your soul has a piece of sorrow
          I love you silently, and hopelessly
          With the shame, the jealous inside
          I love you honestly with all my heart
          Wish you’ll be loved with a love as mine

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: