Interactions

May 29, 2007

Chuyện mà dòng sông biết

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 6:13 am

she-loves-me-not.jpg 

Nguyễn Trường Kiên

          Nghiêng mình hỏi nhỏ dòng sông
          Người con gái ấy có chồng hay chưa
          Bất ngờ trời đổ cơn mưa
          Ta lạc lối lúc nàng chưa có chồng

          Ta băng qua vạn cánh đồng
          Trăm con kênh với nghìn công đất cày
          Bóng hồng cá lặn chim bay
          Nàng ra đi để ta say giữa trời

          Sáng chiều sông lại đầy vơi
          Lòng ta sao mãi cả đời nhớ em
          Bao ngày là bấy nhiêu đêm
          Nhớ sao mà cứ nhớ đêm nhớ ngày

          Chiều nay ta tỉnh cơn say
          Mượn con đò nhỏ ta vay chút tình
          Sông ơi ta chỉ một mình
          Nàng xa rồi biết gửi tình cho ai

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: