Interactions

May 16, 2007

Tức cảnh sinh tình

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 5:52 am

7.jpg 

Tiếu lâm Việt Nam

     Ba thầy đồ đi chơi, có một thằng nhỏ theo hầu. Mùa xuân phơi phới, tức cảnh sinh tình, ba thầy cao hứng rủ nhau làm thơ. Chợt trông thấy cái tháp chuông ở đằng xa, một thầy ứng khẩu:
     – Viễn viễn nhứt cái tháp (Xa xa một cái tháp)
     Hai thầy kia nức nở khen hay, nhưng nghĩ mãi mà chưa ra câu tiếp. Đi đến tận nơi, một thầy khác mới thả được câu:
     – Cận cần nhứt cái tháp (Lại gần có một cái tháp)
     Thầy thứ ba gật đầu lia lịa khen:
     – Hai anh tức cảnh như thế thật hết cái hay rồi, tôi chịu, không sao làm tiếp được.
     Khi vào trong chùa, trông thấy cái chuông, thầy thứ ba cũng muốn trổ tài liền bảo:
     – Hay bây giờ ta lại làm thơ cái chuông vậy.
     Rồi thầy ngâm:
     – Vừa bằng cái chõ đen thò lõ
     Thầy thứ nhất nghĩ một lát rồi tiếp:
     – Đánh một tiếng boong kêu như mõ
     Thầy thứ hai tiếp:
     – Treo lên rõ ràng một cái nơm
     Ba thầy khen hay nhìn nhau cười khoái trá
     Thằng nhỏ thấy thế cũng cười mà thưa với ba thầy:
     – Con được đi hầu đã lâu, nhờ cái văn từ dồi dào của các thầy, con cũng xin mạn phép gọi là nói đến cho đầy đủ một bài thơ…
     Ba thầy đang vui liền cho phép, thằng nhỏ mới ngâm lên rằng:
     – Tháo xuống có thể úp con chó

(Tuổi Trẻ Cười, Số 332 ra ngày 15/5/2007)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: