Interactions

March 13, 2007

Albert Einstein (14/3/1879 – 14/3/2007)

Filed under: Ảnh bất chợt — Lâm Ngọc Linh @ 5:42 pm

ae1.jpg

ae2.jpg

Advertisements

2 Comments »

  1. ẻtất nhiều người biết về Anbert Einstein nhưng không ai viết comment là do bạn đấy .
    Ai cũng sợ mình thành kẻ ngớ ngẩn
    Vì thế ban nên có một gợi ý hay một tiêu đề cho tấm ảnh ….

    Comment by Vũ kỳ Vũ — April 21, 2007 @ 3:46 am | Reply

  2. Đến ngày thì chúc mừng sinh nhật Albert Einstein thôi. Đâu cần phải gợi ý để nhiều người viết comment chứ 🙂

    Comment by Lâm Ngọc Linh — April 21, 2007 @ 1:22 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: